Polityka Prywatności

ZAKRES

Podmiot: Innovum Jarosław Kędra („Innovum”) chronią prywatność użytkowników swoich witryn internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności użytkowników tej witryny („Witryna”) oraz innych witryn obsługiwanych przez Innovum zawierających bezpośrednie odsyłacze do treści niniejszej Polityki Prywatności, uruchamiane kliknięciem łącza „Polityka Prywatności” w stopce Witryny.

ZBIERANIE DANYCH

Za pośrednictwem Witryny Innovum nie gromadzi danych osobowych. Logi serwera sieciowego. Podobnie jak ogromna większość administratorów stron internetowych, Innovum automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia strony przez użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest strona (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP użytkownika (patrz także poniżej), data i miejsce odwiedzenia Witryny, odwiedzone strony w Witrynie, Witryna internetowa, z której użytkownik wszedł do tej Witryny, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), rodzaj używanego systemu operacyjnego (np. Windows 2000) oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego użytkownika (np. AOL). Jeżeli Witryna wykorzystuje pliki cookie (o czym mowa poniżej), serwer sieciowy będzie również zapisywał tę informację. Innovum często przegląda logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Służy to uzyskaniu lepszej orientacji na temat tego, jak nasi goście korzystają z Witryny. Praktyka ta, zwana powszechnie statystyką internetową (Web Statistics), umożliwia Innovum utrzymanie i doskonalenie serwisu. Ponadto, w przypadku nadużycia systemu, możemy skorzystać z powyższych informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i władzami lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia. Adresy IP. Innovum może gromadzić informacje o adresie IP użytkownika. Adres IP to numer nadany komputerowi użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do internetu. Zazwyczaj, adres IP zmienia się przy każdym podłączeniu się użytkownika do internetu (jest to tzw. adres „dynamiczny”). Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach, w przypadku łącza szerokopasmowego istnieje możliwość, że uzyskany przez nas adres IP użytkownika lub nawet wykorzystywany przez nas plik cookie będzie zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niektórych łączy szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (pozostaje „statyczny”) i mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego. Pliki cookie. Witryna korzysta obecnie z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi informację, którą nasz serwer sieciowy wysyła do komputera użytkownika (a właściwie do pliku przeglądarki) z chwilą uzyskania przez użytkownika dostępu do Witryny. Niniejsza część Polityki Prywatności opisuje zasady wykorzystywania plików cookie związanych z korzystaniem z Witryny, informuje, jak odnaleźć pliki cookie w komputerze użytkownika oraz jak zmienić ustawienia prywatności w celu ograniczenia zastosowania tych plików. Należy pamiętać, że ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania z Witryny przez użytkownika oraz uniemożliwić mu dostęp do niej (i innych stron internetowych). Innovum korzysta obecnie bądź może w przyszłości korzystać z następujących plików cookie w Witrynie:

(a) Pliki programu analitycznego.

Nasz serwer sieciowy może zainstalować w komputerze użytkownika plik cookie zwiększający dokładność programu statystycznego. Jakkolwiek plik ten umożliwia odtworzenie profilu zachowań użytkownika w internecie, nie umożliwia on identyfikacji tożsamości użytkownika (nie zawiera on danych osobowych). Korzystamy z tego rodzaju profilów w celu ustalenia wspólnych zachowań naszych użytkowników, co pomaga nam w utrzymaniu i doskonaleniu naszego serwisu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Witryny.

(b) Cookie dotyczące sesji.

W trakcie korzystania przez użytkownika z Witryny nasz system musi często przywoływać zapisane w pamięci dane techniczne użytkownika podczas przechodzenia przez niego na kolejne strony. Korzystamy z tych danych technicznych na wiele sposobów w celu ulepszania sposobi korzystania z Witryny przez użytkownika. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę użytkownika (nie zawiera danych osobowych) i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji i opuszczenia Witryny.

(c) Plik logowania i wielokrotnego korzystania.

Przy zalogowaniu się przez użytkownika do strefy ograniczonego dostępu możemy zainstalować plik cookie na komputerze użytkownika w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane dla wygody użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Witryny.

Pliki cookie osób trzecich

znajdujące się na Witrynie. Innovum nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Witryny, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

Odmowa przyjęcia i kontrola plików cookie.

Nawet jeżeli użytkownik nie zezwoli na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze, większość zawartości Witryny pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika mogą być niedostępne. Istnieją różne metody przeglądania i usuwania plików cookie zainstalowanych w komputerze użytkownika, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki. Poniższej przedstawiamy instrukcje dla użytkowników korzystających z Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji tej przeglądarki. Użytkownikom korzystającym z innych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje, lub odwiedzenie strony http://www.aboutcookies.org/deletecookies.asp bądź podobnej strony.

W celu przejrzenia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji:

Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę General (Ogólne), naciśnij przycisk Settings (Ustawienia) i View Files (Przejrzyj Pliki).

W celu kontrolowania plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji:

Internet Explorer 6.01 Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Privacy (Prywatność), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy), kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane). Zaznacz opcję „override automatic cookie handling” (zastąp automatyczną obsługę plików cookie) i wybierz opcję Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio. Internet Explorer 5.0 lub 5.51 Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Security (Bezpieczeństwo), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy). Przewiń okno w dół do szóstej pozycji, aby sprawdzić sposób obsługi plików cookie przez IE5, i zmień wybraną opcję na Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

BEZPIECZEŃSTWO

Obszary Witryny, w których gromadzone są Dane Użytkownika, korzystają z szyfrowanego protokołu bezpiecznego łączenia Secure Socket Layer (SSL), jednak w celu korzystania z tego protokołu przeglądarka użytkownika musi umożliwiać obsługę stron szyfrowanych (funkcja ta występuje w Internet Explorer 3.0 i nowszych wersjach)..

INNE WAŻNE INFORMACJE

Osoby nieletnie. Należy pamiętać, że Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia i nie została zaprojektowana w celu zachęcenia takich osób do odwiedzania jej. Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację od osób, co do których wiemy, że nie ukończyły 18. roku życia.

Dane wrażliwe: W przypadku, gdyby niniejsza Witryna miała zbierać i przetwarzać dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, oraz przetwarza dane dotyczące stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności odbędzie się to wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej zgody użytkownika oraz wyłącznie w zakresie koniecznym dla funkcjonowania Witryny lub serwisu oferowanego za jej pośrednictwem.

Łącza do innych Witryn. Dla wygody odwiedzających Witryna może oferować łącza do szeregu Witryn, które w naszej opinii mogą zawierać użyteczne informacje. Opisane w niniejszym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do takich Witryn. Proponujemy bezpośredni kontakt w celu uzyskania informacji na temat zasad prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych stosowanych przez takie Witryny. Innovum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani za treść stron internetowych osób trzecich.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Możemy co pewien czas dokonywać uaktualnień niniejszej Polityki Prywatności. W takiej sytuacji udostępnimy uaktualnioną wersję Polityki Prywatności użytkownikom poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie. O terminie wejścia w życie nowej polityki będziemy informować na Witrynie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Ostatnie uaktualnienie: 21.06.2013 r.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub Witryny prosimy o kontakt: email: jk@medorado.com, adres:Dworcowa 18 lok 49 05-500 Piaseczno, Polska.
link do polityki prywatności Grupy Roche: www.roche.pl/home/content/privacy-policy-rwd.html